Xông Hơi 3 phòng: xông khô, xông thảo dược, Đá Muối Himalaya - Lasenta Spa Massage

Dịch vụ